แกนพลังงาน

แกนพลังงาน

เมือกจากทากทรงพลังที่ถูกบีบอัดให้กลายเป็นชิ้นส่วนคล้ายผลึกแข็ง
มันแผ่รังสีพลังประหลาด

  • หมวดหมู่ สิ่งปลูกสร้างพิเศษ
  • ขนาดกอง 100
  • คะแนนย่อยทรัพยากร ไม่สามารถนำไปย่อยได้
ใช้เพื่อปลดล็อก 1
วัตถุดิบที่ต้องใช้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (3s)
1
50
50