เครื่องผลิตไฟฟ้าถ่านหิน (x7)

You need to underclock: 1 เครื่องผลิตไฟฟ้าถ่านหิน at 66.667%.

Supplemental Load
เครื่องกำเนิดพลังงานเชื้อเพลิง (x4)
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (x1)