ตู้ขนของ

ตู้ขนของ

รถไฟบรรทุกสินค้า สามารถสร้างบนทางรถไฟและต้องติดกับหัวรถจักรไฟฟ้าหรือรถไฟบรรทุกสินค้าคันอื่นๆ เพื่อขนส่งทรัพยากร
ทรัพยากรถูกรับและส่งที่ สถานีขนส่งสินค้า
Has a 1600m³ or 32-slot capacity, depending on the resources.

  • ช่องใส่ 32
  • ความกว้าง 15m
  • ความยาว 7m
  • ความสูง 4m