واگن حمل و نقل

واگن حمل و نقل

واگن های باری قطار را میتوان بر روی ریل راه آهن ساخت، این واگن ها به لوکوموتیو و یا سایر واگن ها وصل میشوند و از انها برای جابه جایی منابع استفاده میشود.
منابع را میتوان در ایستگاه های واگن باربرداری و یا بارگزاری کرد.
با توجه به نوع منابع دارای ظرفیت 1600m³ و یا 32 جایگاه میباشد.

  • Slots 32
  • Width 15m
  • Length 7m
  • Height 4m