כבשן ביומסה (x17)

You need to underclock: 1 כבשן ביומסה at 66.667%.

Build Cost
תחנת כוח פחמית (x7)

You need to underclock: 1 תחנת כוח פחמית at 66.667%.

Fuel input
Supplemental Load
Build Cost
גנרטור (x4)

You need to underclock: 1 גנרטור at 33.333%.

תחנת כוח גרעינית (x1)

You need to underclock: 1 תחנת כוח גרעינית at 20%.

Supplemental Load