שורף ביומסה (x17)

You need to underclock: 1 שורף ביומסה at 59.031%.

Fuel input
Build Cost
גנרטור פחם (x7)

You need to underclock: 1 גנרטור פחם at 59.031%.

Fuel input
Supplemental Load
Build Cost
גנרטור דלק (x4)

You need to underclock: 1 גנרטור דלק at 23.974%.

Fuel input
Build Cost
תחנת כוח גרעינית (x1)

You need to underclock: 1 תחנת כוח גרעינית at 11.913%.

Fuel input
Supplemental Load