מסגרת שימושית

מסגרת שימושית

Project Part #2. Ship with the Space Elevator to complete phases of Project Assembly.

  • קטגוריה מיוחד
  • כמות הפריטים 50
  • נקודות של שואב החומרים 1,176
מתכונים 1
מסגרת שימושית
מתכונים חלופיים 1
חלופי: מסגרת גמישה
(22.5 / min)6xקורת פלדה קורת פלדה
(30 / min)8xגומי גומי
משמש למלאכה 1
קלט מהירות הקלט מהירות הפלט פלט מיוצר ב
מחולל שדה מגנטי
( 2.5 / min )
( 1 / min )
( 5 / min )
( 1 / min )