Jaderný Nobelisk

Jaderný Nobelisk

Tento Nobelisk používá nukleární štěpnou reakci pro vytvoření obrovské exploze.

VAROVÁNÍ: Zajistěte, že veškerý majetek společnosti FICSIT je před explozí mimo oblast výbuchu.

  • Kategorie Střelivo
  • Velikost stacku 50
  • Recyklační body zdroje 19 600
Recepty 1
Jaderný Nobelisk
(2,5 / min)5xNobelisk Nobelisk
(10 / min)20xUranový článek Uranový článek
(3 / min)6xOmezovač AI Omezovač AI
(0,5 / min)1xJaderný Nobelisk Jaderný Nobelisk