ฮาร์ดไดรฟ์

ฮาร์ดไดรฟ์

A hard drive with Ficsit data. Analyze it in the M.A.M. to salvage its contents.

  • หมวดหมู่ สิ่งปลูกสร้างพิเศษ
  • ขนาดกอง 50
ใช้เพื่อปลดล็อก 2
วัตถุดิบที่ต้องใช้
เชื้อเพลิงเทอร์โบ (3s)
Unlocks: เชื้อเพลิงเทอร์โบ เชื้อเพลิงเทอร์โบ, แกลลอนเชื้อเพลิงเทอร์โบ แกลลอนเชื้อเพลิงเทอร์โบ
1
15
50
ถ่านหินอัดแน่น (3s)
Unlocks: ถ่านหินอัดแน่น ตัวเลือก: ถ่านหินอัดแน่น
1
25
25