เสาไฟฟ้า รุ่นที่ 1

เสาไฟฟ้า รุ่นที่ 1

สามารถเชื่อมต่อสายไฟได้มากสุดถึง 4 การเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อเสาไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและสิ่งลูกสร้างในโรงงานพร้อมกับสายไฟ เพื่อสร้างวงรพลังงาน วงจรจะจ่ายไฟให้อาคารที่เชื่อมต่อด้วย

  • หมวดหมู่ Power poles
  • ความกว้าง 1m
  • ความยาว 1m
  • ความสูง 7m
  • นำเข้า 4