ระบบอุโมงค์เดินทาง

ระบบอุโมงค์เดินทาง

อุโมงค์ขนส่งสำหรับเดินทางของพนักงาน FICSIT
จำเป็นต้องต่อ ทางเข้าอุโมงค์ และต่อไฟและเข้าสู่ระบบ อุโมงค์ขนส่ง

  • หมวดหมู่ ระบบอุโมงค์เดินทาง
  • ความกว้าง 2m
  • ความยาว 2m
  • ความสูง 1m