กำแพงแบบมีที่ยึดสายลำเลียง

กำแพงแบบมีที่ยึดสายลำเลียง

กำแพงที่สามารถเชื่อมต่อกับกำแพงและพื้นอื่นๆ ใช้เพื่อสร้างอาคารให้มีหลายชั้น
Has 1 conveyor belt connection perpendicular to the wall.
Height: 4 m

  • หมวดหมู่ กำแพง
  • วัสดุ Steel Wall | Conveyor Connections
  • ความกว้าง 0.5m
  • ความยาว 8m
  • ความสูง 4m
วัตถุดิบ
Available material variations: