กำแพงเฉียง 8 เมตร

กำแพงเฉียง 8 เมตร

ยึดเข้ากับฐานรากและผนังอื่นๆ
มีประโยชน์สำหรับการสร้างโครงสร้างหลายชั้น

ขนาด: 8 ม. x 8 ม.

  • หมวดหมู่ กำแพง
  • วัสดุ Concrete Wall | Diagonal Walls
  • ความกว้าง 0.5m
  • ความยาว 8m
  • ความสูง 8m
วัตถุดิบ
Available material variations: