ทางเดิน 4 แยก

ทางเดิน 4 แยก

ต่อเข้าฐานหรือทางเดินอื่นๆ
สร้างขื้นมาเพื่อให้มนุษย์เดินโดยเฉพาะ

  • หมวดหมู่ ทางเดิน
  • ความกว้าง 4m
  • ความยาว 4m
  • ความสูง 1m
Available material variations: