استاتور

استاتور

برای ساخت و ساز استفاده میشود.
قطعات ثابت موتور.

  • Category قطعات صنعتی
  • Stack size 100
  • Resource Sink Points 240
رسید ها 1
استاتور
(40 / min)8xسیم سیم
(5 / min)1xاستاتور استاتور
Alternate recipes 1
روش دیگر: استاتور با سیم پرسرعت
(8 / min)2xاستاتور استاتور
Used to unlock 1
هزینه
خصوصیات درمانی (3s)
25
10
Used to craft 8
ورودی Input rate Output rate خروجی Produced in
موتور
( 10 / min )
( 10 / min )
( 5 / min )
سیم کشی اتوماتیک شده
( 2٫5 / min )
( 50 / min )
( 2٫5 / min )
میله کنترل الکترومغناطیس
( 6 / min )
( 4 / min )
( 4 / min )
ذخیره ساز برق
100xسیم سیم
---
روش دیگر: سیم کشی سرعتی اتوماتیک شده
40xسیم سیم
( 3٫75 / min )
( 75 / min )
( 1٫875 / min )
( 7٫5 / min )
روش ثانویه: موتور توربو فشار
( 7٫5 / min )
( 1٫875 / min )
( 45 / min )
( 15 / min )
( 3٫75 / min )
روش دیگر: موتور دقت بالا
( 3٫75 / min )
( 3٫75 / min )
( 1٫25 / min )
( 7٫5 / min )
روش دیگر: میله اتصال الکترومغناطیس
( 8 / min )
( 4 / min )
( 8 / min )