دیوار رمپی 8m

دیوار رمپی 8m

به سایر فوندانسیون ها و دیوار ها میچسبد.
برای ساختن ساختمان های چند طبقه مناسب است.

ابعاد: 8m x 8m

  • Category دیوارها
  • ماده Concrete Wall | Diagonal Walls
  • Width 0٫5m
  • Length 8m
  • Height 8m
Ingredients
Available material variations: