Tela

Tela

Used for equipment crafting.
Flexible but durable fabric.

  • Categoría Componentes
  • Tamaño de pila 100
  • Energía 15MJ
  • Puntos de Recursos de Trituradora 140
Recetas 1
Tela
(15 / min)1xMicelios Micelios
(75 / min)5xBiomasa Biomasa
(15 / min)1xTela Tela
Recetas alternativas 1
Alternativa: tela de poliéster
(80 / min)16xPolymer Resin Polymer Resin
(50m³ / min)10m³Agua Agua
(5 / min)1xTela Tela
Usado para desbloquear 2
Coste
Gas Mask (Tier 5 / 300s)
Unlocks: Gas Mask Gas Mask, Filtro de gas Filtro de gas, 3 Inventory Slot(s)
200
100
50
Parachute (3s)
Unlocks: Paracaídas Paracaídas
10
50
Usada para crear 4
Entrada Tasa de entrada Tasa de producción Salida Producida en
Filtro de gas
2xTela Tela
( 37,5 / min )
( 15 / min )
( 15 / min )
( 7,5 / min )
Gas Mask
100xCaucho Caucho
100xTela Tela
Chatarra de aluminio
50xCaucho Caucho
50xTela Tela
Paracaídas
10xTela Tela