Iron Ingot
Iron Ingot
  • Stack size 100
  • Pieces made 1
Ingredients
Alternate recipes
3x Iron Ingot Alloy (45 / min)
Used to craft
Input Output
2x Iron Ingot Iron Ingot (30 / min) 1x Iron Plate Iron Plate (15 / min)